மின்னஞ்சல் முகவரிகள்:

மின்னஞ்சல் முகவரி

wtwc2conference@gmail.com

மாநாட்டுக் கட்டுரைகளுக்கு

wtwc2conferencepapers@gmail.com,wtwc2conference@gmail.com

மலர்க் கட்டுரைகளுக்கு

mkschennai@yahoo.com, mu.chidambarabhaarathy@gmail.com,wtwc2conference@gmail.com

பேராளா்கள் பதிவு செய்ய

வெளிநாடு - wtwc2overseas@gmail.com
இந்தியா - wtwc2india@gmail.com
முகநூல் : 2nd world tamil writers conference

மாநாடு நிகழுமிடம்

முத்தமிழ்ப் பேரவை டி.என். இராஜரத்தினம் கலையரங்கம்,
ராஜா அண்ணாமலைபுரம், (அடையாறு பாலம் அ௫கில்)
சென்னை-600 028